Sveriges landsting, regioner och kommuner tar ut olika avgifter för hjälpmedel. Det visar en kartläggning från Socialstyrelsen.

Ojämlika avgifter för hjälpmedel

Avgifter för hjälpmedel skiljer sig över landet.  Sveriges landsting, regioner och kommuner tar ut olika avgifter för hjälpmedel. Det visar en kartläggning från Socialstyrelsen.  Unga Rörelsehindrades ordförande, Björn Häll Kellerman, är kritisk. – Det är hög tid att vi får enhetliga vårdavgifter i hela landet. Detta påverkar barn och ungas möjligheter att plugga, skaffa jobb och ha … Fortsätt läsa ›

Bild för BO: Stärk elever med funktionsnedsättning

BO: Stärk elever med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning får inte den hjälp och stöd de behöver i skolan, det menar Barnombudsmannen i en ny rapport.  Ungefär 300 000 barn i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla barn. Men så ser verkligheten inte alltid ut. Det visar Barnombudsmannens rapport om elever med funktionsnedsättning. … Fortsätt läsa ›

Bild för Barns rättigheter kan stärkas

Barns rättigheter kan stärkas

Rättigheter för barn med nedsatt rörelseförmåga kan stärkas, nu när barnkonventionen blir svensk lag. Barnkonvention ska bli svensk lag. Men den utredning som förberett införandet av konventionen förslår även ett par ändringar av LSS för att stärka barnens ställning vid handläggning och beslut. Detta kan stärka barn och unga med nedsatt rörelseförmåga förutsättningar att hävda sig … Fortsätt läsa ›

Uttalande med anledning om knivattacken i Japan

Dags att sänka samhällets trösklar

Idag (den 3 dec) är det internationella funktionshinderdagen. Även om det blivit bättre i Sverige så är det fortfarande inte bra. Unga med nedsatt rörelseförmåga ses fortfarande som patienter och inte som medborgare. På olika nivåer i samhället uppstår det därför trösklar när personer med nedsatt rörelseförmåga bryter normen och försöker delta som vanliga medborgare. … Fortsätt läsa ›