Simhallen måste vara tillgänglig även för rörelsehindrade

Förslaget gällande den nya simhallen i Kalmar är just nu en av de största badankorna på lokal nivå. Mest fokus borde ligga på att utforma Kalmars nya simhall till en simhall för alla.

För många personer med nedsatt rörelseförmåga är det en stor frihetskänsla att vara i vatten, man blir lättare och mer rörlig. Man kan träna kondition, stryka och balans utan att slita ut musklerna. Det är en viktig rutin för oss som lever med nedsatt rörelseförmåga.

Samtidigt är det många av oss med nedsatt rörelseförmåga som även vill kunna gå till badhuset för att ha kul. En enkät från 2011 visar att 82 procent av ungdomarna från särskola vill gå till simhallen medan bara 14 procent gör det. Vad kan det bero på? Antagligen att det finns alltför få tillgängliga bassänger i Kalmar.

Kalmar har idag bara en fullt tillgänglig simbassäng, den är placerad på länssjukhuset, den är tio meter lång. Anledningen till att vi med nedsatt rörelseförmåga hänvisas dit är för att vi inte tar oss längre än till omklädningsrummet på Äventyrsbadet i Kalmar. Resten är inte anpassat för oss.

Ung eller gammal, det är inte särskilt kul eller praktiskt att ta sig till sjukhuset för att träna i en tio meter lång bassäng. Om vi tillgänglighetsanpassar den nya planerade simhallen begränsar vi inte elitsimmare från att träna inför Iron Man, tvärtom! Det en tillgänglig simhall gör är att öka antalet som kan träna inför tävlingar.

Tillgängligheten i den nya simhallen måste möta en högre standard än vad den gör idag. Vi med nedsatt rörelseförmåga måste kunna få ta oss ned i en bassäng på egen hand. Bara för att vi har nedsatt rörelseförmåga innebär det inte att vi automatiskt har en assistent eller ledsagare som kan hjälpa oss. Många av oss lever och vill fortsätta leva ett självständigt liv utan att vara beroende av någon annan.

Tillgänglighet kan vara enkelt, billigt och snyggt, bara det görs från början. Den måste fungera på hela området, inte bara vad det gäller att kunna ta sig ner i och upp ur bassängen utan också tillgänglighet till vattenrutschkanor, relaxavdelning så som bubbelpool och bastu, men också i äventyrsbadet.

En enkel ramp eller en bredare trappa främjar självständighet och välmående för så många fler människor som vill vistas i simhallen. Tillgänglighet gagnar hela Kalmars befolkning. Jag hoppas att alla kan simma lugnt i Kalmars nya simhall.

Nora Eklöv

Förbundet Unga Rörelsehindrade

Debattartikeln publicerades i Baromtern.se