På gång v. 19

Hej!

Förra veckans hearing i riksdagen, med representanter från hela ”vårt” fält, blev givande, även om regeringens företrädare fortfarande är oss svaret skyldig kring hur politiken ska bli bättre på assistansområdet.
Än mer intressant var den dag om assistansen som STIL anordnade på Kulturhuset, där bl.a. jag själv medverkade i en panel. Jag har frågat om en länk till den livewebbsändning som gjordes.

Denna vecka så…

Onsdag 10 maj
* Webbmöte med norska och danska systerorganisationer

Torsdag 11–fredag 12 maj
* Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA):s rådsmöte, årsmöte och debattforum.

Lördag 13 maj
* Möte med förbundets lokala avdelning Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.

Ha en fin vecka!

Björn Häll Kellerman
Förbundsordförande