Ojämlika avgifter för hjälpmedel

Avgifter för hjälpmedel skiljer sig över landet. 

Sveriges landsting, regioner och kommuner tar ut olika avgifter för hjälpmedel. Det visar en kartläggning från Socialstyrelsen. 

Unga Rörelsehindrades ordförande, Björn Häll Kellerman, är kritisk.

– Det är hög tid att vi får enhetliga vårdavgifter i hela landet. Detta påverkar barn och ungas möjligheter att plugga, skaffa jobb och ha en aktiv fritid.

Kartläggningen presenterar en samlad och aktuell bild av hjälpmedelsverksamheten hos kommuner och landsting. Den vänder sig främst till regeringen men är även ett underlag för kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla regelverken för hjälpmedelsområdet eller avgiftsfrågor.