Manifestation: Rädda LSS

Assistans är frihet

På internationella funktionshinderdagen, lördag den 3 december kommer funktionshinderrörelsen att tillsammans med många andra genomföra manifestationer orter över hela Sverige. Parollen för manifestationen är ”Assistans är frihet! Rädda LSS”.

Manifestationens tre krav är:

  • Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.
  • Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans! Vi vägrar att låta olika insatser och grupper ställas mot varandra. LSS behöver utvecklas och förbättras men vi accepterar inte att det ska ske genom nedskärningar i personlig assistans. Ta bort besparningsdirektiven ur utredningen.
  • Sluta förtala assistansreformen! Talet om fusk är förödande för alla som berörs av personlig assistans och övriga LSS i sin vardag. Politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta och inte prata om fusk med hänvisning till uppskattade mörketal.

Det är viktigare än någonsin att stå upp för allas rätt till sina mänskliga rättigheter. Ingen människa ska hindras plugga, jobba eller tvingas stå utanför samhällslivet på grund av indragen assistans.

Manifestationen sker på flera orter i Sverige som listas här nedan. Saknar du en manifestation på din ort? Ta eget initiativ, snacka ihop dig med organisationer på din ort som har intresse i assistansfrågan eller i övriga LSS.

Orter som arrangerar manifestationen:

Stockholm. Kl 13:00 på Norra Bantorget. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Göteborg. Kl 13:00 på Olof Palmes plats. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Umeå. Kl 11:30 på Renmarkstorget. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Helsingborg. Kl 13:00 på Stortorget. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Malmö. Kl 13:00 på Citytunneln Triangeln. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Västerås. Kl 13:00 på Sigmatorget. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Kristianstad. Kl 13:00 på Lilla Torg. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook .

Eskilstuna. Kl 13:00 på Fristadstorget. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Örebro. Kl 13:00 framför Rådhuset. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Norrköping. Kl 13:00. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook om plats och mer info.

Gävle. Kl 13:00 på Stortorget. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Sundsvall. Kl 13:00 på Stora Torget. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Jönköping. Kl 13:00. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook om plats och mer info.

Falun. Kl 13:00 på Stora Torget. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Karlstad. Kl 13:00. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook om plats och mer info.

Trollhättan. Kl 13:00 på Drottningtorget. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Uppsala. Kl 13:00 på Forumtorget. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Kalmar. Kl 13:00 på Larmtorget. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Gällivare. Kl 13:00. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook om plats och mer info.

Linköping. Kl 13:00 på Lilla Torget. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Luleå. Kl 13:00 på Storgatan 13. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook.

Östersund. Kl 13:00. Håll dig uppdaterad i evenemanget på Facebook om plats och mer info.