emtjänst ökar när personlig assistans minskar

Hemtjänst ökar när den personliga assistansen dras in, det visar siffror från Socialstyrelsen. Unga Rörelsehindrad menar att utvecklingen är oroande för barn och unga med nedsatt rörelseförmåga.

Hemtjänst ökar när den personliga assistansen dras in, det visar siffror från Socialstyrelsen. Unga Rörelsehindrad menar att utvecklingen är oroande för barn och unga med nedsatt rörelseförmåga.