KLT måste ta sitt ansvar på allvar

Kalmar Länstrafik har ett ansvar. Vi som bor i och besöker Kalmars län ska ha tillgång till en lättillgänglig och bra kollektivtrafik – så är det inte idag. Det skriver Nora Eklöv i debattartikel i Barometern idag.  Boende och besökare i Kalmar län ska ha tillgång till en lättillgänglig och bra kollektivtrafik. Det kan vem … Fortsätt läsa ›

Okunnigt och förenklat om assistansen

Magdalena Andersson öppnar för att assistansersättningen är i riskzonen för neddragningar. Något behöver göras för att ta emot flyktingar men det är förenklat och okunnigt att sätta människors behov mot varandra.  I torsdags stod det om Magdalena Andersson i Dagens Industri som sa att den personliga assistansen är i riskzonen för neddragningar. Det är riktigt … Fortsätt läsa ›