Funkofobi är fördomar om personer med nedsatt rörelseförmåga. Vårt nätverk motverkar fördomar och diskriminering mot barn och unga med rörelsehinder.

Ett nätverk som gör skillnad

Funkofobi är fördomar om personer med funktionsförmåga. För många är vi idag bara cp. Vårt nätverk slår hål på fördomar och motverkar på det sättet diskriminering mot barn och unga med nedsatt rörelseförmåga. Därför drev vi en kampanj för att få in ordet i Svenska Akademiens ordlista.

Funkofobi drabbar var tredje

Idag blir varje tredje elev med funktionsnedsättning mobbad eller utfryst. Vi ses som patienter och inte som medborgare. Detta vill vi motverka. Du kan följa eller stötta vårt arbete på vårt Instagramkonto och kampanjsida.

Vill du vara med? Kontakta mig på johanna(at)ungarorelsehindrade.se

Johanna Andersson

Kampanjledare