Vårt vision- och målprogram är en guide för vad vi tycker och vill uppnå. Det är vårt förbundsmöte som bestämmer om vad som ska stå i vårt vision- och målprogram.

Bilagor