Årsbokslut är en sammanställning av vårt förbunds intäkter och kostnader under ett år. I bokslutet kan du även läsa om vilka tillgångar och skulder vårt förbund har.

Årsbokslut 2018