Bild för Emil Hellkvist

Emil Hellkvist

Ledamot i Förbundsstyrelsen

Mejl: emil@ungarorelsehindrade.se

Björn Häll Kellerman

Förbundsordförande
Ansvarig för politiska frågor, mediekontakter och samarbeten med andra organisationer
Ledamot i regeringens funktionshinderdelegation genom Nätverket Unga för tillgänglighet
Adjungerad ledamot i DHR:s förbundsstyrelse

Telefon: 08-685 80 82, 073 777 91 82
Mejl: bjorn.hk@ungarorelsehindrade.se

Bild för Hanna Hägglund Öfors
Bild för Ebba Johansson
Malin

Malin Lundström

Ledamot i Förbundsstyrelsen

Mejl: malin@ungarorelsehindrade.se

Anton Boström

Ledamot i DHR:s arbetsmarknadsnätverk
Ordförande för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Mejl: anton@ungarorelsehindrade.se