Vad är bristande tillgänglighet?

Vad är bristande tillgänglighet?

Unga Rörelsehindrade driver just nu en kampanj för att skärpa diskrimineringslagen. 9 av 10 företag är idag undantagna den delen av diskrimineringslagen som rör bristande tillgänglighet. Men vad är egentligen bristande tillgänglighet?

Varför är tillgänglighet viktigt?

Bristande tillgänglighet är en vanlig anledning till att många personer med funktionsvariation känner sig diskriminerade. Bristande tillgänglighet gör att personer med funktionsvariation inte kan delta i samhället på lika villkor. Detta gäller alla delar. Skola, arbete, handla på stan till politiskt engagemang.

Bristande tillgänglighet, ett omfattande problem

Bristande tillgänglighet drabbar många. SCB räknar med att det finns runt 300 000 barn med funktionsvariation i Sverige. Lägger man till vuxna blir det fler. Omfattningen av bristande tillgänglighet och de många som det drabbade var bakgrunden till att Unga Rörelsehindrade och andra organisationer började driva på för att bristande tillgänglighet skulle räknas som diskriminering.

Sveriges senaste diskrimineringsgrund

Efter att funktionshinderörelsen stått två år utanför Rosenbad blev bristande tillgänglighet äntligen en diskrimineringsgrund. Enligt Diskrimineringsombudsmannen räknas det nu mera som bristande tillgänglighet när en person med funktionsvariation missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsvariation.

Det nya förbudet syftar till att:

 • Att bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.
 • Ge personer med funktionsnedsättning en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet.
 • Komplettera och stärka de lagar och andra regler som redan finns om tillgänglighet.

9 av 10 företag omfattas inte av förbudet

När bristande tillgänglighet blev en diskrimineringsgrund möttes det dock av massiv kritik. Många menade att de många undantagen gör lagen tandlös. Enligt SCB omfattas till exempel inte nio av tio företag inom handeln av förbudet. Samma höga siffror gäller för andra branscher som resturang, hotell och transport.

De undantag som gäller för bristande tillgänglighet är:

 • vid tillhandahållande av bostäder
 • för företag med färre än tio anställda och
  privatpersoner som erbjuder varor eller tjänster
 • om det vid handel med varor och tjänster krävs
  åtgärder utöver de krav som finns i bygglov eller
  startbesked för den aktuella fastigheten eller
  byggnadsverket
 • när en person på eget initiativ gör en förfrågan
  om arbete

Nu skärper vi diskrimineringslagen!

Unga Rörelsehindrade är Sveriges viktigaste förbundet för barn och unga med nedsatt rörelseförmåga. Därför driver förbundet nu en kampanj för att stärka barn och ungas rättigheter. Det är helt enkelt inte okej att stänga ute personer på grund av deras funktionsvariation. Att stänga ute människor är diskriminerings vare sig man har 9 eller 100 anställda.

Genom ett knapptryck kan du skicka ett färdigskrivet mejl till Alice Bah Kuhnke och uppmana henne vad hon har lovat – att skräpa diskrimineringslagen.