Uttalande med anledning om knivattacken i Japan
Malin