Bild för COVID-19: FÖRBUNDET INFORMERAR

COVID-19: FÖRBUNDET INFORMERAR

VIKTIG INFORMATION Med anledning av läget i landet Detta inlägg kommer att uppdateras med information som berör förbundets organisation och medlemmar/målgrupp ALLMÄN INFORMATION Med anledning av det nödläge Sverige befinner sig i med anledning av samhällsspridningen av det nya coronaviruset, covid-19, vidtar Förbundet Unga Rörelsehindrade nu åtgärder kring vår egen löpande verksamhet. Förbundskansliet i Farsta … Fortsätt läsa ›

Bild för Förbundet kommenterar SKR:s lagförslag

Förbundet kommenterar SKR:s lagförslag

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), den organisation som företräder alla kommuners och regioners gemensamma intressen, har idag, den 24 april 2020, lämnat in en hemställan (ett formellt önskemål) till regeringen om att införa en ny, tillfällig lag gällande socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Förslaget syftar till att ge … Fortsätt läsa ›

Bild för Svar på SKR:s hemställan om lagändring

Svar på SKR:s hemställan om lagändring

Med anledning av Sveriges Kommuner och Regioners hemställan om införandet av en lag om kommuners prioriteringar under covid-19-epidemin till statsrådet Lena Hallengren, socialminister Med detta brev vill Förbundet Unga Rörelsehindrade framföra synpunkter på och kommentarer kring det lagförslag som idag har inkommit till regeringen från Sveriges Kommuner och Regioner och förklara varför vi starkt tar … Fortsätt läsa ›

Bild för När det vanliga livet inte längre kan tas för givet
Merparten av förbundsstyrelsen sitter tätt ihop och ler mot kameran

UPPSKJUTEN TILLSVIDARE: Temahelg: Framtidens förbund

UPPDATERINGMed anledning av spridningen av covid-19: TEMAHELGEN SKJUTS UPP Hej! Folkhälsomyndigheten uppmanar, med anledning av det nya spridningsläget av covid-19 (det nya coronaviruset), allmänheten att tänka på att hålla normalt god hygien, samt att stanna hemma om man upplever problem med luftvägarna (viss hosta, förkylning m.m.) men trycker på att personer i riskgrupper ska iaktta … Fortsätt läsa ›