Jag heter Nora och jag arbetar som generalsekreterare för Unga Rörelsehindrade. Jag är ytterst ansvarig för förbundskansliets verksamhet, kommunikation och personal. Det innebär att jag leder, samordnar och utvärderar allt arbete som vi gör. Jag håller helt enkelt ordning och reda på saker och ting.

Kom i kontakt med Nora Eklöv