DO: ”Funkar lagen som verktyg för våra rättigheter?”

Igår samlades DHR och andra funktionshinderförbund på Diskrimineringsombudsmannens kontor för att prata om FN:s granskning om hur Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Jag var en del av den inledande panelen som försökte plantera några frö till vidare idéer och diskussion vad gäller ämnet.

Jag fokuserade på tillgängligheten och lyfte fram artikel 3 som anger att tillgänglighet är en av de allmänna principerna vilket betyder att tillgängligheten ska genomsyra hela konventionen och alla områden. Jag lyfte även fram artikel 9 som slår fast att tillgängligheten är avgörande för självbestämmandet och delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättningar. Därefter fortsatte jag att prata om var jag känner att samhället är nu, var vi har varit och var jag hoppas att vi är på väg. Jag pratade givetvis också om Torsdagsaktionen och bakgrunden till DHR:s beslut att ersätta intressepolitikbegreppet med begreppet ”Rättighetspolitik” för att markera att det vi pratar om är mänskliga rättigheter och inte särintressen eller egenintressen.